ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี หรือ สนามบินอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ 297 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ (กองบิน 21 อุบลราชธานี) ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2534 ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 1 กิโลเมตร โดยได้ปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร และแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2562

เครดิตฟรี

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี มีรันเวย์ขนาดมาตรฐาน สามารถรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ รวมถึงผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศลาวตอนใต้) ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประวัติ
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีได้มีการบินครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2464 ซึ่งขณะนั้นได้เกิดไข้ทรพิษและอหิวาตกโรคโรคระบาดในท้องที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทางการได้ส่งนายแพทย์และเวชภัณฑ์ โดยทางเครื่องบินไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาทุกข์ของราษฏร จากนั้นเป็นท่าอากาศยานที่ใช้งานในสงครามเวียดนาม โดยเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เป็นฐานในการโจมตีเวียดนาม ตั้งอยู่ในบริเวณกองบิน 21 กองทัพอากาศ

สล็อต

เมื่อปี พ.ศ. 2531 ตามมติของคณะรัฐมนตรี (เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า) ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายที่จะให้ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอินโดจีน และท่าอากาศยานนานาชาติแห่งแรกของภาคอีสาน โดยต่อมาคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2532 ได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากล ในปี พ.ศ. 2533 กรมการบินพาณิชย์ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่ม และการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หอบังคับการบิน และลานจอดเครื่องบิน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2535 ในปี พ.ศ. 2561 กรมท่าอากาศยานได้เริ่มปรับปรุงภายในอาคารผู้โดยสารหลังจากไม่ได้มีการปรับปรุงอาคารหลังนี้มานานกว่า 20 ปี โดยทยอยปิดทีละส่วน จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562

สล็อตออนไลน์

อาคารสถานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีและกองบิน 21 มีพื้นที่ท่าอากาศยานรวมกันทั้งหมด 3,876 ไร่ มีอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยกว่า 18,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวน 1,000 คน/ชั่วโมง หรือประมาณ 2,880,000 คน/ปี สำหรับการออกแบบตกแต่งภายในของอาคารที่พักผู้โดยสารหลังนี้ จะเน้นโปร่ง โล่งสบาย ทันสมัย และนำศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ จ.อุบลราชธานี เข้ามาสอดแทรก รวมทั้งนำลวดลายผ้าไหมของ จ.อุบลราชธานี มาแสดงโชว์เป็นลายผนังในพื้นที่ต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน และตามทางเดินภายในอาคาร เป็นต้น ลานจอดอากาศยานขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 270 เมตร พื้นผิวเป็นคอนกรีต สามารถจอดอากาศยานได้พร้อมกัน 5 ลำ และสามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน ทางวิ่ง (รันเวย์) และทางขับ (แท็กซี่เวย์) ทางวิ่งของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีมี 1 เส้น ความกว้าง 45 เมตร พร้อมไหล่ทางวิ่งข้างละ 7.5 เมตร และมีความยาว 3,000 เมตร พร้อมพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (blastpads) ขนาดกว้างข้างละ 60 เมตร และความยาวข้างละ 70 เมตร โดยการบินพลเรือนกับการบินทหารใช้ทางวิ่งร่วมกัน

jumboslot

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีมีทางขับสู่ลานจอดอีก 2 เส้น โดยมีความกว้างเส้นละ 30 เมตร และมีความยาวเส้นละ 230 เมตรท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีตั้งอยู่ห่างจากถนนอุปลีสานประมาณ 1,200 เมตร หรือห่างจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สีคิ้ว-เดชอุดม) ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลานจอดสามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 100 คัน และลานจอดรถยนต์ทั้งหมด 2 ลานจอด สามารถจุรถยนต์ได้ประมาณ 700 คัน คือ ลานจอดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร เป็นลานจอดแบบไม่มีหลังคา มีกล้องวงจรปิด มีพื้นที่จอดได้ประมาณ 300 คัน
คิดค่าบริการชั่วโมงละ 15 บาท หากจอดรถ 8 ชั่วโมงขึ้นไปจะคิดเป็น 1 วัน วันละ 150 บาท หากผู้โดยสารมีความประสงค์จะจอดรถค้างคืน กรุณาแจ้งพนักงานที่ลานจอดก่อน
ลานจอดตรงข้ามอาคารคลังสินค้า เป็นลานจอดแบบไม่มีหลังคา มีพื้นที่จอดได้ประมาณ 400 คัน

slot