ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115 บริหารงานโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ดูแล เป็นท่าอากาศยานที่สำคัญ เนื่องจากเป็นประตูสำหรับชาวมุสลิมที่ต้องการไปแสวงบุญที่นครเมกกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดย Saudi Arabian Airlines ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีเที่ยวบินมากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ รองจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามลำดับ ปัจจุบันมีผู้โดยสารประมาณ 4,869,113 คน เที่ยวบิน 9,203 เที่ยวบินและสินค้าประมาณ 12,965 ตันใช้บริการท่าอากาศยานแห่งนี้ ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ มีความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้ 42 เที่ยวบิน/ชม. รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 2,000,000 คน และรองรับสินค้าได้ปีละ 41,800 ตันรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น โบอิง747-400ได้

เครดิตฟรี

โครงสร้าง
-อาคารผู้โดยสารชั้นที่ 1
-ปีกทิศตะวันตก
-เป็นทางเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสาร โดยผ่านจุดตรวจความปลอดภัย
-มีสำนักงานขายบัตรโดยสารของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ ไทยไลอ้อนแอร์ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ การบินไทย
-มีเคาน์เตอร์เช็คอินของ สายการบินสกู๊ต ไทยสมายล์ นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ ไทยเวียดเจ็ทแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์
-โถงกลางอาคาร
-บริเวณตรงกลางของตึกเป็นโถงผู้โดยสารขาเข้า
-สายพานที่ 1 และ 2 สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ
-สายพานที่ 3 สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ และผู้โดยสาร CIQ
-มีร้านค้าขายสินค้าที่ระลึก ร้านหนังสือ ร้านอาหาร และบริษัทรถเช่า
-ร้านขนม Dunkin Donuts
-ร้านกาแฟและอาหาร Black Canyon
-Kopi tiam
-Burger King
-คาเฟ่ อเมซอน
-AIS Buddy
-ร้านไอศกรีม Dairy Queen
-ร้านขนมโกไข่
-สำนักงานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทอท.)
-ปีกทิศตะวันออก
-ด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสารอีกทางหนึ่ง
-ห้องสุขา
-มีเคาน์เตอร์เช็คอินของไทยแอร์เอเชีย สกู๊ต นิวเจนแอร์เวส์
-สำนักแพทย์(ห้องพยาบาล) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทอท.)
-เป็นที่ตั้งของไปรษณีย์ไทย สาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่
อาคารผู้โดยสารชั้นที่ 2
-ก่อนเข้าประตู (Gate)
-ร้าน Thai Coffee (กาแฟไท)
-ร้าน คุณโจ ของฝาก
-ปีกทิศตะวันตก

สล็อต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้จนถึงปี 2568 กล่าวคือ จะพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับจากเดิม 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ให้เพิ่มเป็น 34 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง, ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2.55 ล้านคนต่อปีเป็น 5 ล้านคนต่อปี, ปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ให้สามารถรองรับได้เพิ่มขึ้นจาก 13,800 ตันต่อปี เป็น 25,000 ต่อปี และขยายพื้นที่จอดรถยนต์ให้รองรับเพิ่มขึ้นจาก 650 คัน เป็น 1,100 คัน โดยมีเนื้องานตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ปี 2558-2560) ดังนี้

สล็อตออนไลน์

โครงการงานออกแบบก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่ง จำนวน 2 เส้น (อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการเป็นแบบ Partial Parallel Taxiway หรือ Parallel Taxiway) โครงการงานออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ จำนวน 2 หลัง โครงการงานออกแบบก่อสร้าง ขยายและปรับปรุงลานจอดอากาศยานให้สามารถรองรับอากาศยานได้พร้อมกัน 15 หลุมจอด โครงการงานออกแบบก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่งานออกแบบก่อสร้างอาคารสนับสนุน เช่น อาคาร/ลานจอดรถยนต์โดยสาร อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย อาคาร GSE อาคาร
เดินอากาศไทย เที่ยวบินที่ 365 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2530 โดยเครื่องบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เครื่องบินได้ตกบริเวณทะเลภูเก็ตโดยมีลูกเรือ 9 คน และผู้โดยสาร 74 คน เสียชีวิตทั้งหมดและไม่พบผู้รอดชีวิต

jumboslot

-2 พฤษภาคม 2558 เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. เครื่องบินโบอิ้ง 737-900ER HS-LTQ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) เที่ยวบินที่ SL8531 ประสบเหตุตกร่องพื้นอ่อนของรันเวย์ ระหว่างจะนำเครื่องขึ้น เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
-4 ธันวาคม 2559 สายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบิน SL703 เครื่องบินโบอิ้ง 737-900ER ขณะที่กำลังจะออกเดินทาง มีผู้โดยสารวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งคุยเล่นกันว่า มีระเบิดบนเครื่องบิน ภายหลังการตรวจสอบไม่พบว่า มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด ส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด 1 ชั่วโมง และผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
-14 มกราคม 2560 เครื่องบินขับไล่กริพเพ่น 39 ตกที่กองบิน 56 สนามบินหาดใหญ่ ขณะขึ้นบินแสดงโชว์ผาดโผน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 นักบินเสียชีวิต1ราย
-20 เมษายน พ.ศ. 2562 – ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 3111 เครื่องบินแอร์บัส เอ320-216 ทะเบียน HS-ABN เส้นทางจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เกิดเหตุเครื่องบินขัดข้อง สายการบินได้เปลี่ยนลำโดยสลับนำเครื่องบินอีกลำหนึ่ง ทะเบียน HS-BBA ของเที่ยวบินถัดไปเปลี่ยนมารับผู้โดยสารของเที่ยวบินนี้แทน รวมแล้วเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิม 2 ชั่วโมง 35 นาที ส่วนลำเดิมที่ขัดข้องก็ได้แก้ไขแล้วเสร็จและใช้บินเที่ยวบินใหม่แทน

slot